Usługi projektowe

Wspieramy naszych Klientów podczas całego cyklu życia inwestycji. Doradzamy rozwiązania nie tylko w fazie planowania, ale również w czasie dostosowywania inwestycji do bieżących standardów i norm. Nasze cele to: optymalizacja kosztów, stosowanie najlepszych rozwiązań i podnoszenie standardów.


Projektujemy budynki optymalnie, zwracając uwagę nie tylko na koszt realizacji, ale również (na specjalne życzenie Inwestora) na koszty dalszego utrzymania obiektów. Projekty wykonujemy zgodnie z międzynarodowym standardem projektowania zrównoważonego LEED. Dzięki temu Twoje inwestycje zyskują na odpowiedzialnym społecznie wizerunku, niskich kosztach utrzymania, a także na najwyższym standardzie środowiska wewnętrznego — użytkownicy budynku mogą funkcjonować komfortowo i bezpiecznie.

W ramach usług projektowych

możesz liczyć na:

 • projekt koncepcyjny/podstawowy
 • projekt budowlany
 • projekt wykonawczy
 • dokumentację przetargową,
 • nadzór autorski,
 • opinie i ekspertyzy techniczne,
 • uzyskanie pozwoleń i decyzji takich jak:
  • decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
  • pozwolenia wodnoprawne
  • warunki przyłączenia

GBPBP GREEN DESIGNING

Projektujemy obiekty energooszczędne i przyjazne dla środowiska, chroniące zdrowie mieszkańców, a także poprawiające efektywność pracy pracowników. W sposób odpowiedzialny społecznie zajmujemy się projektowaniem, realizacją inwestycji, doradztwem technicznym w sektorze prywatnym i publicznym. Naszym celem jest ograniczenie do minimum negatywnego wpływu inwestycji na środowisko naturalne (od powstania konstrukcji po jej zniszczenie).

Etapy projektowania

Koncepcja
 • Na tym etapie analizujemy potrzeby i wymagania Inwestora, tworzymy wstępne szkice i koncepcje, rozważamy różne możliwości rozwiązania danego problemu.
 • Naszym celem jest określenie głównych założeń projektowych i określenie wizji realizacji danego projektu.
 • Wykorzystujemy modelowanie 3D do planowania zagospodarowania terenu oraz do przeprowadzenia analizy kosztów.
 • Na tym etapie przygotowujemy również wizualizację koncepcji.
Projekt budowlany
 • Szczegółowo opracowujemy dokumentacje projektową niezbędną do uzyskania pozwolenia na budowę, uwzględniając wszystkie aspekty techniczne, funkcjonalne i estetyczne.
 • Projektanci przygotowują szczegółowe rysunki techniczne, specyfikacje materiałów, analizy konstrukcyjne, instalacyjne i inne dokumenty niezbędne do i wykonania projektu budowlanego i uzyskania pozwolenia na budowę.
 • Dzięki współpracy międzybranżowej potencjalne kolizje mogą być usunięte już w fazie projektowania.
Projekt przetargowy
 • Etap projektu przetargowego następuje po zatwierdzeniu projektu budowlanego. W tym etapie opracowuje się dokumentację niezbędną do przeprowadzenia przetargu na wybór wykonawcy.
 • Przygotowywana przez nas dokumentacja zawiera szczegółowe specyfikacje techniczne, warunki kontraktowe i inne informacje potrzebne do złożenia ofert przez potencjalnych wykonawców.
 • Na tym etapie, podczas spotkań przetargowych, wykorzystujemy opracowany model 3D do prezentacji zakresu prac.
Projekt wykonawczy
 • Na etapie projektu wykonawczego szczegółowo określa się wszystkie elementy i detale niezbędne do realizacji projektu.
 • Projektanci opracowują rysunki, specyfikacje i instrukcje dotyczące wykonania poszczególnych prac. Celem jest dostarczenie wykonawcy wszystkich niezbędnych informacji, aby mógł prowadzić inwestycję zgodnie z założeniami projektowymi.
 • Przeprowadzamy spotkania koordynacyjne z wykorzystaniem modeli 3D.
Dokumentacja powykonawcza
 • Po zakończeniu budowy i oddaniu obiektu do użytku, przygotowujemy pełną dokumentację powykonawczą.
 • Opracowujemy model powykonawczy BIM, który zawiera przypisane do elementów modelu 3D dane zgromadzone w trakcie budowy oraz dane niezbędne do zarządzania wybudowanym obiektem.
 • Dzięki skanowaniu laserowemu jesteśmy w stanie porównać wykonane roboty z dokumentacją powykonawczą.

Metodyka BIM

W GBPBP PROJPRZEM S.A. wykorzystujemy metodykę BIM do projektowania i koordynacji prac projektowych. Dzięki temu współpraca z nami jest jasna, przejrzysta, a ewentualne komplikacje mogą zostać wyeliminowane już na etapie projektu.


Metoda BIM (Building Information Modeling) to kompleksowa metoda projektowania, która wykorzystuje trójwymiarowe modele budynków, aby zintegrować procesy projektowe, wykonawcze i eksploatacyjne w jednym systemie. Dzięki niej możemy:

 • zintegrować różne działania projektowe,
 • efektywnie koordynować pracą wielu różnych specjalistów,
 • uniknąć licznych konfliktów projektowych.

Pełna optymalizacja pracy i wysoka skuteczność


Dzięki metodyce BIM testujemy różne scenariusze projektowe. Pracujemy szybko i efektywnie, realizując usługi na najwyższym poziomie. Symulacje i wizualizacje wspierają tworzenie dokumentacji projektowej, redukując czas budowy oraz koszty, które mogłyby wyniknąć z opóźnień i zmian projektowych. Nie są to jednak jedyne korzyści.

Praca na modelach 3D w ramach metodyki BIM pozwala na:

 • Wspólną pracę wszystkich branż nad projektem.
 • Stworzenie wielobranżowego modelu, który przekłada się na dostarczenie produktu najwyższej jakości
 • Automatyzację z wykorzystaniem dedykowanych skryptów, które przyspieszą procesy opracowywania dokumentacji i wprowadzania zmian.
 • Bieżące rozwiązywanie problemów i kolizji projektowych.
 • Indywidualne spojrzenie na potrzeby Klienta (każdorazowo dopasowujemy schemat wdrożenia BIM do konkretnej firmy i jej potrzeb).

Bądźmy
w kontakcie

Zadzwoń do nas

+48 32 788 20 00

Napisz do nas

sekretariat@gbpbp.eu

Obserwuj nas w social mediach