KLAUZULA INFORMACYJNA SERWISU INTERNETOWEGO

I. Informacje ogólne

Niniejszą stronę internetową administruje Gliwickie Biuro Projektów Budownictwa Przemysłowego PROJPRZEM S.A. z siedzibą przy ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 11, 44-100 Gliwice (dalej „GBPBP”), który jest Administratorem Twoich danych osobowych.

GBPBP przywiązuje wagę do ochrony prywatności i ochrony danych osobowych. Polityka prywatności określa sposób w jaki dbamy o Twoje dane osobowe oraz o Twoje prawa związane z ich przetwarzaniem. Natomiast w środowisku internetowym korzystamy z plików cookies, które mogą gromadzić pewne informacje o Tobie. Dokładny sposób korzystania z plików cookies opisaliśmy poniżej.

We wszystkich sprawach związanych z ochroną Twoich danych osobowych możesz skontaktować się z nami za pośrednictwem adresu e-mail: sekretariat@gbpbp.eu.

Cele, podstawy prawne oraz okres przetwarzania danych osobowych wskazane są odrębnie do każdego celu przetwarzania danych, w których tłumaczymy jak wykorzystujemy dane osobowe, które gromadzimy za pośrednictwem strony internetowej.

II. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych związanych z użytkowaniem strony internetowej

a) Korzystanie ze strony internetowej

Przetwarzamy dane osobowe wszystkich osób korzystających z niniejszej strony internetowej, w tym adres IP, czas spędzony na stronie lub inne identyfikatory oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies. Mogą być one rejestrowane w logach systemowych. Zebrane w logach informacje przetwarzane są przede wszystkim w celach związanych ze świadczeniem usług dostępnych na naszej stronie internetowej. Przetwarzamy je także w celach technicznych, administracyjnych, na potrzeby zapewnienia bezpieczeństwa systemu informatycznego oraz zarządzania tym systemem, a także w celach analitycznych i statystycznych.

Dane osobowe są przetwarzane w celu:

 • świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniana treści gromadzonych na stronie internetowej, między innymi, w przypadku danych osobowych przetwarzanych w plikach cookies, stosowanych do celów konfiguracji technicznej – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”).
 • dokonywania badań analitycznych i statystycznych – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na prowadzeniu analiz Twojej aktywności, a także preferencji, w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług;
 • ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ochronie naszych praw.

Twoje dane osobowe będą przechowywane przez czas:

 • w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną – przez czas użytkowania przez Ciebie strony internetowej bądź też przez czas zapisanego pliku cookies. Informacja o czasie przechowywania poszczególnych plików cookies jest dostępna na tablicy plików cookies.
 • tam gdzie podstawą przetwarzania jest nasz prawnie uzasadniony interes również do czasu wniesienia przez Ciebie skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

b) Formularze kontaktowe

Zapewniamy możliwość skontaktowania się z nami za pomocą elektronicznego formularza kontaktowego. Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez GBPBP w celu prowadzenia korespondencji w związku z pytaniami dotyczącymi między innymi: a) usług, b) ofert, c) pracy, d) staży i praktyk, e) reklamy i promocji, f) relacji inwestorskich, g) informacji dla mediów, h) innego zakresu określonego w treści Twojego zapytania.

Skorzystanie z formularza wymaga podania danych osobowych niezbędnych do nawiązania kontaktu i udzielenia odpowiedzi na Twoje zapytanie. Możesz również podać dodatkowe dane w celu ułatwienia nam kontaktu lub obsługi Twojego zapytania.
Podanie danych wymienionych w formularzu jako obowiązkowe wymagane jest w celu przyjęcia i obsługi zapytania, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości jego rozpatrzenia. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne.

Dane osobowe są przetwarzane w celu:

 • obsługi Twojego zapytania, przesłanego przez formularz oraz dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Twoje dane będą przetwarzane przez czas obsługi Twojego zapytania oraz przez czas przedawnienia roszczeń tj. okres sześciu lat lub do czasu wniesienia przez Ciebie skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych.

c) Portale społecznościowe

Przetwarzamy dane osobowe osób odwiedzających nasze profile prowadzone w mediach społecznościowych (Facebook, YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn). Dane te są przetwarzane wyłącznie w związku z prowadzeniem profilu, w tym, w celu informowania o naszych aktywnościach i promowania różnego rodzaju wydarzeń i usług oferowanych przez GBPBP.

Dane osobowe są przetwarzane w celu:

 • prowadzenia naszego profilu w sieciach społecznościowych oraz promowania własnej marki, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres utrzymywania przez nas aktywnych profili na portalach społecznościowych lub do czasu wniesienia przez Ciebie skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych.

d) Aplikacja na daną ofertę pracy w formularzu rekrutacyjnym

Jeśli jesteś zainteresowany naszymi ofertami pracy, masz możliwość aplikacji na daną ofertę na naszej stronie internetowej poprzez formularz rekrutacyjny.

Dane osobowe są przetwarzane w celu:

 • przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego, a jeśli wyrazisz zgodę to również w celu przeprowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych – podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. c RODO, w zakresie danych wymaganych przez Kodeks Pracy oraz art. 6 ust. 1 lit. a RODO w zakresie dodatkowych informacji umieszczonych w aplikacji oraz w przypadku wyrażenia zgody na udział w kolejnych rekrutacjach,
 • prowadzenia działań marketingu rekrutacyjnego, jeśli wyrazisz zgodę – podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. a RODO,
 • wykorzystywania złożonych dokumentów aplikacyjnych na potrzeby przeprowadzenia badań pod kątem satysfakcji procesu rekrutacyjnego lub zatrudnienia – podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f RODO – prawnie uzasadniony interes tj. badanie satysfakcji z procesu rekrutacji poprzez przeprowadzanie badań pod kątem zatrudnienia,
 • sporządzenia umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej, w przypadku pozytywnego wyniku rekrutacji – podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Dane osobowe przetwarzane przez nas w wyżej wymienionych celach, będą przechowywane:

 • w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w przyszłych procesach rekrutacyjnych – do czasu wycofania zgody lub przez okres pięciu lat od daty wyrażenia zgody,
 • w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych na potrzeby marketingu rekrutacyjnego – do momentu wycofania tej zgody lub podjęcia decyzji o zaprzestaniu prowadzenia działań marketingu rekrutacyjnego,
 • w celu wykorzystywania złożonych dokumentów aplikacyjnych na potrzeby badania pod kątem satysfakcji z procesu rekrutacyjnego lub zatrudnienia, dane osobowe przechowywane są przez okres jednego roku od zaaplikowania na daną ofertę pracy, lub do czasu złożenia przez Ciebie skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
 • w przypadku prowadzenia procesu rekrutacyjnego oraz w przypadku sporządzenia umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej, przez czas jaki właściwe przepisy prawa nakazują przechowanie danych.

III. Pliki cookies oraz podobne technologie

a) Zgoda na cookies

Podczas Twojej pierwszej wizyty na naszej stronie internetowej wyświetlana jest informacja na temat stosowania przez nas plików cookies. W ramach dedykowanego narzędzia, które wyświetla się podczas Twojej pierwszej wizyty na stronie, masz możliwość zarządzania plikami cookies z poziomu strony. Ponadto, zawsze możesz zmienić ustawienia cookies z poziomu strony, klikając w lewy dolny róg na okrągłe niebieskie okienko „Ustawienia plików cookies”. Dodatkowo, także z poziomu swojej przeglądarki możesz w ogóle usunąć pliki cookies. Przeglądarki zarządzają ustawieniami cookies na różne sposoby. W menu pomocniczym przeglądarki internetowej znajdziesz wyjaśnienia dotyczące zmiany ustawień cookies.

b) Cookies własne

Cookies własne wykorzystujemy w celu zapewnienia prawidłowego działania strony oraz korzystania z jej funkcjonalności.

c) Cookies podmiotów trzecich

Nasza strona wykorzystuje funkcje zapewniane przez podmioty trzecie, co wiąże się z wykorzystywaniem plików cookies pochodzących od podmiotów trzecich.

IV. Twoje prawa w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych

Przysługuje Ci prawo dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, w Polsce jest to Urząd Ochrony Danych Osobowych.

W przypadku, gdy przetwarzamy Twoje dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu masz prawo zgłoszenia sprzeciwu względem przetwarzania danych. Możesz to zrobić kontaktując się z nami za pośrednictwem adresu e-mail: sekretariat@gbpbp.eu.

W zakresie, w jakim Twoje dane przetwarzane są na podstawie zgody, możesz tę zgodę wycofać w dowolnym momencie, kontaktując się z nami poprzez adres e-mail: sekretariat@gbpbp.eu. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.

V. Bezpieczeństwo danych osobowych

Prowadzimy na bieżąco analizę ryzyka w celu zapewnienia, że dane osobowe przetwarzane są w sposób bezpieczny, to znaczy, że dostęp do danych mają jedynie osoby upoważnione i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania. Dbamy o to, by wszystkie operacje na danych osobowych były rejestrowane i dokonywane jedynie przez uprawnionych pracowników i współpracowników.

GBPBP podejmuje wszelkie niezbędne działania, by także jego podwykonawcy i inne podmioty współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają dane osobowe na nasze zlecenie.

VI. Logi serwera

Korzystanie ze strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest strona. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. Logi między innymi obejmują Twój adres IP, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym z jakiego korzystasz. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.
Dane zapisane w logach serwera nie są łączone z konkretnymi osobami korzystającymi ze strony i nie są wykorzystywane przez GBPBP w celu identyfikacji osób odwiedzających stronę.
Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania stroną, a ich zawartość jest ujawniana tylko osobom upoważnionym do administrowania serwerem.

VII. Zmiany w polityce prywatności i dotyczącej plików cookies

Polityka jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana.

Aktualna wersja dokumentu obowiązuje od 18.07.2023 r.

 

opis

opis

Bądźmy
w kontakcie

Zadzwoń do nas

+48 32 788 20 00

Napisz do nas

sekretariat@gbpbp.eu

Obserwuj nas w social mediach