Zarządzanie

Każdy nasz projekt prowadzony jest przez wysoko wyspecjalizowaną kadrę, której kompetencje oznaczają synergię wiedzy technicznej, prawnej i ekonomicznej. Dopasowujemy ofertę do potrzeb Klienta, monitorujemy koszty realizacji, a także minimalizujemy i redukujemy ewentualne ryzyka.

Zarządzanie Projektem
– Project Management

Wspieramy Klientów w procesie inwestycyjnym w sprawach: prawnych, technicznych i w prawidłowym opracowaniu oraz pilnowaniu budżetu i harmonogramu projektu. Nad usługą czuwa wielobranżowy doświadczony zespół, składający się z m.in. z kierownika projektu, kierownika budowy, a także kontrolera kosztów, administratora projektu i inżyniera budowy.

W ramach usługi oferujemy:

 • Opiniowanie i weryfikację projektów budowlanych i wykonawczych, wraz ze wskazywaniem rozwiązań generujących nieuzasadnione koszty i proponowaniem innych alternatyw.
 • Opracowanie wstępnego kosztorysu na podstawie projektu budowy wraz ze szczegółową wyceną.
 • Organizację i przygotowanie przetargu na Wykonawcę Generalnego lub wykonawców do poszczególnych pakietów robót.
 • Dostarczenie procedury przetargowej razem z materiałami uwzględniającymi wytyczne przekazane przez Klienta.
 • Porównania i analizy ofert wraz z wycenami.
 • Przygotowanie wzoru umowy z Generalnym Wykonawcą.
 • Prowadzenie negocjacji z kandydatami.
 • Nadzór kosztowy i techniczny podczas wykonywania robót budowlanych.
 • Reprezentowanie Inwestora na terenie budowy.
 • Kontrolę zasadności i kosztów robót dodatkowych.
 • Wielobranżowy nadzór techniczny nad jakością pracy.
 • Udział w procedurze odbiorowej obiektu lub przeprowadzenie procedury odbiorowej wraz z odbiorem i weryfikacją dokumentacji powykonawczej.
 • Rozliczenie końcowe.
 • Nadzór nad usuwaniem ewentualnych usterek w okresie gwarancji i uczestnictwo w przeglądach rocznych.

Zarządzanie budową
– Construction Management

Zarządzanie budową to usługa dla Klientów, którzy potrzebują wykonawców do poszczególnych pakietów robót. To rozwiązanie sprawdzi się w przypadku osób i firm, które chcą mieć pełną kontrolę nad kosztami wykonywania prac budowalnych. Prowadząc prace w formule Construction Management możesz kontrolować zakres robót, dzięki zespołowi inspektorów oraz podzielić zadania pomiędzy specjalistycznymi wykonawcami. Najważniejsze zalety tego rozwiązania to: swoboda w działaniu i podejmowaniu decyzji podczas trwania prac.

W ramach usługi oferujemy:

 • Opiniowanie i weryfikację projektów budowlanych i wykonawczych, wraz ze wskazywaniem rozwiązań generujących nieuzasadnione koszty i proponowaniem alternatyw.
 • Opracowanie wstępnego kosztorysu na podstawie prac planowanych zgodnie z projektem budowlanym.
 • Opiekę zespołu inspektorów.
 • Szczegółową wycenę na podstawie projektu wykonawczego.
 • Podział zakresu prac na poszczególne pakiety robót, do których zostaną wyłonieni wykonawcy.
 • Przygotowanie harmonogramu prac wraz z wyznaczeniem punktów stycznych pakietów.
 • Organizację i przygotowanie przetargu na wykonawców poszczególnych prac.
 • Porównanie, weryfikację wyceny robót, analiz ofert oraz wybór kandydatów do wstępnych negocjacji.
 • Rekomendacje, negocjacje z wykonawcami i wyłonienie poszczególnych wykonawców do pakietów prac.
 • Udział w pracach przygotowawczych na terenie budowy, powiadomienie odpowiednich organów o terminach prac budowlanych, uzyskiwanie oświadczeń i pozwoleń.
 • Weryfikację dokumentacji i nadzorowanie realizacji robót.
 • Nadzór nad usuwaniem ewentualnych usterek w okresie gwarancji i uczestnictwo w przeglądach.

Nadzór Inwestorski

Kompleksowo wspieramy naszych Klientów w ramach Nadzoru Inwestorskiego. W trakcie wykonywania robót budowlanych pełnimy funkcję Inspektora Nadzoru. Od momentu zgłoszenia początku robót budowlanych, aż do odbioru inwestycji przez Klienta. Ta usługa pozwala na bieżącą weryfikację jakości robót wykonywanych przez Wykonawcę oraz zaawansowania i tempa prac.

Bądźmy
w kontakcie

Zadzwoń do nas

+48 32 788 20 00

Napisz do nas

sekretariat@gbpbp.eu

Obserwuj nas w social mediach